Начало Тумори на черния дроб
Тумори на черния дроб ПДФ Печат Е-мейл

Какво представляват чернодробните метастази и чернодробният рак?

Туморите на черния дроб са обособени в две големи групи – метастази и първични тумори на черния дроб. Чернодробните метастази се развиват при наличие на тумор на друг орган (дебело черво, стомах, яйчници и т.н.), след като клетки са се откъснали от основния тумор и чрез кръвообращението са попаднали в черния дроб и се развиват в него. Ракът на черния дроб за разлика от метастазите представлява тумор, който се развива от някои от клетките, които изграждат този орган. В зависимост от това от какви клетки е изграден туморът той може да бъде хепатоцелуларен рак (от самите чернодробни клетки), холангиоцелуларен рак (от клетките на жлъчните каналчета), както и някои по-редки видове – аденокарцином, хепатобластом, ангиосарком и т.н. По принцип чернодробните тумори се развиват без да дават сериозни симптоми, което обичайно води до откриването им в по-напреднал стадий.

Фиг.1. Компютърна томография на наш пациент с голям първичен чернодробен рак и снимка на оперативно отстранения тумор.

 

Лечими ли са туморите на черния дроб?

Да! Всеки пациент с чернодробни метастази или първичен чернодробен рак изисква прецизна индивидуална оценка на възможностите за лечение, като при голяма част от пациентите с чернодробни тумори е възможно излекуване или поне значително удължаване на живота. Това обаче е възможно само в институции, разполагащи със специфична апаратура, лаборатории и специализирани екипи в областта на чернодробната хирургия. В сравнение с всички други тумори на коремните органи туморите на черния дроб най-често изискват от хирургичния екип прилагане на индивидуализирана и нерядко оригинална концепция при лечението на конкретния пациент.

Фиг.2. Магнитно-резонансни томографии на черния дроб при наш пациент с рак в двата лоба на черния дроб преди и пет години след едновременно оперативно отстраняване на по-големия тумор и оперативна радиотермоаблация на по-малкия тумор. За този случай, считан от много екипи за неизлечим, приложихме за първи път в света разработен от нас метод за изключване на черния дроб от кръвообращението по време на радиотермоаблацията (CEJMed).

 

Какъв специалист трябва да прецени възможностите за лечение на рака на черния дроб и кои са те?

Чернодробният хирург е специалистът, който има необходимите познания и опит да даде компетентен съвет относно възможностите за лечение на чернодробните метастази и чернодробния рак. Оперативното отстраняване на чернодробните метастази е най-ефективният и сигурен метод за лечение. Оптималното и най-ефективно лечение на чернодробния рак при пациентите без цироза на черния дроб също е хирургичното отстраняване на тумора. При пациентите с цироза е необходима внимателна преценка на чернодробната функция преди предприемането на каквото и да било лечение. При невъзможност за хирургично отстраняване на тумора се обсъждат радиотермоаблация (виж ТУК) или изолирана химиоперфузия на черния дроб. Абсолютно задължително изследване за адекватна преценка е скенерът на черния дроб с венозно контрастиране. Идеалният вариант за лечение на пациентите с цироза и рак е чернодробната трансплантация, тъй като тя решава проблема и с двете заболявания. За съжаление малко пациенти с рак на черния дроб са подходящи за трансплантация.

Много често пациентите с рак на черния дроб се обявяват за неизлечимо болни или се подлагат на алтернативни методи на лечение от най-различни специалисти без никакъв опит в хирургията на чернодробните тумори. Крайните резултати от тези действия се заплащат със здравето и живота на пациентите.

Консултирайте се с хирург с опит и добри резултати в резекционната чернодробна хирургия! Ако консултацията не ви удовлетворява потърсете и второ мнение от друг екип чернодробни хирурзи.

Фиг.3. Компютърни томографии на черния дроб при наш пациент с чернодробен рак. Поради недостатъчния обем черен дроб (снимката вляво, очертан с жълта крива), който би останал след отстраняване на тумора операцията е разделена на два етапа. При първия етап се прекъсва кръвоснабдяването на тази част от черния дроб, която подлежи на отстраняване. Това води до нарастване на здравата част от черния дроб (снимката вдясно) до размери, позволяващи сигурно премахване на тумора след един месец (видео). Повече от пет години този пациент е без рецидив на тумора.

 

Екипът ни е международно признат в лечението на чернодробните тумори. През 2012 излезе книгата "Liver Tumors" под редакцията на проф. Юлиянов, който координира и ръководи международни изследователски екипи от специалисти от Европа, Северна Америка и Азия участващи в създаването на това ръководство. Книгата е свободно достъпна в електронен вариант и може да бъде прочетена ТУК.

 

Клиниката ни е единствена в Източна Европа и една от трите на континента, в която се извършват и трите най-ефективни хирургични метода за лечение на чернодробни тумори - резекция, термоаблация и изолирана чернодробна химиоперфузия!


 

 

 
 Copyright 2010-2012 All Rights Reserved