Начало Перитонеална карциноматоза и HIPEC
Перитонеална карциноматоза и HIPEC ПДФ Печат Е-мейл

 

Какво представлява перитонеалната карциноматоза?

Перитонеалната карциноматоза е сред най-сложните за лечение проблеми в онкологията. Тя може да усложни протичането на практически всички злокачествени тумори на коремните органи, като най-често се развива при тумори на яйчниците, стомаха, панкреаса и дебелото черво. Механизмът на възникване на перитонеална карциноматоза при различните коремни тумори е един и същ - от първоначалния тумор на съответния заболял орган се откъсват туморни клетки, които се придвижват и закрепват на десетки различни места по перитонеума - тънка прозрачна ципа, в която са обвити всички коремни органи. След закрепването си за перитонеума раковите клетки започват да се делят и за няколко месеца образуват видими вторични тумори (метастази) с различни размери, разположени по повърхността на коремните органи – перитонеална карциноматоза.

В продължение на десетилетия болестта е практически нерешен проблем пред онколозите - стандартната интравенозна химиотерапия не е ефективна при по-голямата част от пациентите с перитонеална карциноматоза, а дори при малкото пациенти, отговарящи на лечение, заболяването обичайно рецидивира. Причината се крие в изключително слабото кръвоснабдяване на перитонеалните метастази, поради което противотуморните медикаменти, приложени венозно, не успяват да достигнат достатъчно високи концентрации в метастазите, за да унищожат туморните клетки. Повишаването на дозата на венозно прилаганите медикаменти от друга страна е неприложимо поради тежки странични ефекти.

 

 

Какви са съвременните възможности за ефективно лечение на перитонеалната карциноматоза?

През 80-те години на миналия век започват първите експериментални проучвания за директно приложение на противотуморни медикаменти в коремната кухина при пациенти с перитонеална карциноматоза. Днес, над три десетилетия по-късно, са известни множество факти, даващи основание за оптимизъм на лекари и пациенти в битката с перитонеалните метастази. Оказа се напълно приложимо директното вкарване на химиотерапевтик в коремната кухина, като при това се достигат концентрации на противотуморните медикаменти в метастазите, превишаващи десетки и стотици пъти тези, постигани при обичайното им венозно приложение. Това прави химиотерапевтиците в пъти по-ефективни срещу перитонеалните метастази в сравнение с обичайното лечение. Нещо повече - тъй като перитонеумът играе роля на бариера, много малка част от химиотерапевтиците попадат в кръвообращението на пациента, съответно са по-малко и страничните токсични ефекти. Проучванията установяват също така, че противотуморният ефект на медикаментите се увеличава значително при повишаване на температурата в коремната кухина над 41 градуса. Така се ражда съвременната концепция за лечение на перитонеалната карциноматоза с прилагане на горещи разтвори на химиотерапевтици в коремната кухина - метод, придобил популярност с абревиатурата HIPEC (хипертермична интраперитонеална химиотерапия). Днес с програми за лечение на перитонеалната карциноматоза с HIPEC разполагат всички водещи онкологични центрове в развития свят. Процедурата се извършва с обща анестезия, като заключителен етап от сложна хирургична операция, която цели първо да премахне всички видими метастази, тъй като HIPEC e слабо ефективна за лечение на големи тумори.

 

Какъв екип трябва да провежда лечението на перитонеалната карциноматоза?

С модерна програма за лечение на перитонеалната карциноматоза, отговаряща на най-високите световни стандарти у нас разполага Хирургичната клиника на Болница Тракия в Стара Загора, ръководена от проф. Юлиянов. По време на операциите, продължаващи средно 4-7 часа, се налага да се отстранят метастази от почти всички коремни органи, за да се осигури ефективност на интервенцията с HIPEC. Статистическите данни показват, че при така проведено лечение пациентите имат над 50% шанс за оздравяване. Ключов елемент от лечението е квалификацията на хирургичния екип – тъй като при операцията на практика би могло да се наложи опериране на всеки един от коремните органи, това изисква изключително висококвалифициран хирургичен тим, с какъвто много малко институции разполагат. Това е и основната причина за бавното разпространение на програмите за HIPEC по света и у нас. Опитите да се компенсира недостатъчната квалификация с формиране на екип от много различни специалисти (хирурзи, уролози, гинеколози, съдови хирурзи и др.) води до по-лоши резултати – увеличени усложнения и смъртност, както и по-нисък шанс за извършване на максимално радикално лечение. Понастоящем за най-ефективен за лечение на перитонеалната карциноматоза се смята специално квалифицираният в циторедуктивна хирургия и HIPEC хирургичен екип. Апаратурата, с която се извършва HIPEC e вторият ключов фактор – простото вкарване на загрят разтвор на химиотерапевтик е недостатъчно! Необходима е перфузионна система от висок клас, която проследява температурата с датчици в различни части на тялото на пациента, така че да се постигне висока температура в болните зони и нормална телесна температура в здравите органи. Тъй като цената на високотехнологичните апарати е висока, някои екипи правят компромис с този елемент от лечението, използвайки стари модели или евтини системи с ограничени параметри за сигурност. Екипът на проф. Юлиянов използва най-съвременната за момента в света перфузионна система, единствената с която може да се извършва HIPEC и изолирана хипертермична химиотерапия на черен дроб и крайници. Проф. Юлиянов разработва и прилага и уникален за света метод за изолирана хипертермична химиотерапия на черния дроб след отстраняване на чернодробни метастази. Екипът му е един от трите в Европа, които прилагат тази ултрамодерна сложна операция.

 

 

Вестник „Капитал” за екипа ни за лечение на перитонеалната карциноматоза:

„ ... Проф. Александър Юлиянов е добре познато име в медицинските среди с разработките си в областта на онкологичната и лапароскопската хирургия, придобили признание и популярност в световната хирургична общност. Международно признат експерт в коремната хирургия, проф. Юлиянов е носител на престижни хирургични награди от Европа, САЩ и Азия. Програмата за лечение на перитонеалната карциноматоза от екипа на проф. Юлиянов е сред водещите Европейски програми в тази област. „Хирургията на перитонеалната карциноматоза е хирургия от диафрагмите до таза" - казва хирургът. „Това означава, че хирургичният екип, извършващ тези интервенции, трябва да е квалифициран в извършването на операции върху всички органи в коремната кухина, таза и ретроперитонеума. Трябва да има и отлични следоперативни резултати с нисък процент усложнения, защото намесата върху много органи плюс HIPEC не търпи компромиси". С провеждане на курсове по циторедуктивна хирургия и HIPEC с демонстративни операции екипът на професора се стреми да популяризира сред интересуващите се лекари съвременните възможности за лечение на перитонеалната карциноматоза, които се прилагат вече и в България ...”

Проф. Юлиянов е националният експерт по лечение на перитонеалната карциноматоза

Като член на Националните Експертни Бордове за лечение на колоректален карцином и карцином на яйчниците проф. Юлиянов разработва препоръките за лечение на перитонеалната карциноматоза при тези заболявания в България. В тази връзка като значим успех на екипа се възприема включването за първи път в официално ръководство в страната на препоръките пациентите с перитонеална карциноматоза да се лекуват от квалифициран екип, извършващ едновременно циторедуктивна хирургия и HIPEC. Това е поредна успешна крачка в усилията на екипа на проф. Юлиянов да предлага на пациентите най-ефективните и авангардни методи на лечение, с които разполага съвременната медицина.

 
 Copyright 2010-2012 All Rights Reserved